agrolotnictwo • potrzeba
agrolotnictwo na świecie

potrzebapoczątkirozkwitwojnaproblemyprzyszłośćkalendarium

Szkody, powodowane przez gąsienice brudnicy mniszki w europejskich lasach iglastych, są bardzo poważne.
Proponowane i stosowane do tej pory środki niszczenia gąsienic okazały się nieodpowiednie.
[…] należy przeprowadzać opryskiwanie drzew z góry poprzez wykorzystanie samolotu […]

Alfred Zimmermann*

Potrzeba

Począwszy od XVII wieku rolnictwo w kręgu cywilizacji zachodniej przechodziło dość radykalne przemiany. Rozwój nauk przyrodniczych i przemysłu pozwalał wprowadzać w gospodarce rolnej nowe techniki i metody upraw i hodowli. Dzięki temu bez radykalnego zwiększenia powierzchni upraw osiąg­nię­to znaczący wzrost plonów, jednak gwałtownie rozrastające się populacje krajów przechodzących rewolucję przemysłową potrzebowały wciąż wydajniejszego rolnictwa. Produkcja żywności na dużą skalę stała się dochodowym biznesem.

Masowe uprawy oznaczały jednak również większą skalę problemu szkodników, chwastów i chorób. Wielkie pola obsiane jednym gatunkiem roślin były zagrożone klęską w przypadku pojawienia się szkodnika. Analogiczne problemy pojawiły się w gospodarce leśnej, gdzie w związku z zapotrzebowaniem przemysłu tworzono tzw. monokultury, w miejsce wyciętego lasu siejąc wyłącznie pojedyncze gatunki drzew (sosna, świerk).

Trapiące intensywne rolnictwo plagi wymagały dynamicznego i szeroko zakrojonego przeciwdziałania. Gdy zbudowano i udoskonalono samolot – pojazd stosunkowo szybki, poruszający się niezależnie od warunków terenowych – nie trzeba było specjalnych zachęt, by podjąć próbę „zaprzęgnięcia do pługa” – skrzydeł. Po lotnikach-zapaleńcach wynalazkiem zaczęli się interesować ludzie poszukujący sposobów na jego gospodarcze wykorzystanie. Również w rolnictwie, dla którego użycie maszyn stało się ważnym czynnikiem rozwoju.