agrolotnictwo • początki
agrolotnictwo w Polsce

początkipo wojnieprzemysłzłoty okresschyłekperspektywypamięćkalendarium

Doświadczenia […] z 1925 roku wykazały, że pomoc samolotów w zwalczaniu szkodników leśnych i polnych nie tylko jest możliwa technicznie, lecz w poszczególnych wypadkach, gdy chodzi o ratowanie trudno dostępnych przestrzeni, jest niezastąpiona.

A. Zdankiewicz*

Początki

Początki wykorzystania samolotów do opylania lasów i upraw w Polsce sięgają lat 20. XX wieku. Po raz pierwszy użyto samolotu liniowego Potez XV do opylania lasów w Nadleśnictwie Mścin (lub Nadleśnictwie Uście) w czerwcu 1925. Następne próby prowadzono z innym typem samolotu liniowego: był to Breguet XIV, mający lepsze od Poteza stateczność i udźwig. Dwa samoloty Breguet XIV o numerach 10.11 i 10.69 przystosowano instalując zbiorniki mieszczące 100 kg, a następnie 200 kg. Te i następne urządzenia powstały w Biurze Technicznym Wojskowego Instytutu Gazowego w Warszawie.

W 1927 r. w nadleśnictwie Włocławek użyto samolotu bombowego Farman Goliath z zamontowanym wewnątrz kadłuba urządzeniem do opylania. Przeciwko barczatce sosnówce rozpylono sprowadzony z Niemiec esturmit (lub esternit), czyli mieszankę arsenianu wapnia z siarczanem miedzi. W tym samym roku zastosowano samoloty Breguet do ochrony upraw buraka cukrowego, urządzenie rozpylające ze zbiornikiem przenoszącym 250 kg proszku zaprojektował płk. Wojnicz-Sianożęcki.

Ponieważ samoloty wojskowe musiały być po wykonaniu zabiegów przywrócone do swoich funkcji militarnych, nie było możliwe optymalne ich przystosowanie do prowadzenia prac agrolotniczych. W Polsce nie powstało żadne prywatne przedsiębiorstwo, które podjęłoby się skonstruowania odpowiedniego sprzętu, chociaż korzyści z wykorzystania lotnictwa w rolnictwie i leśnictwie dostrzegano. Interesującym przykładem doświadczeń z wykorzystaniem samolotu z korzyścią dla rolnictwa były prace dr inż. Jadwigi Pitulanki. Ta pilotka Aeroklubu Krakowskiego prowadziła badania w locie nad przenoszeniem się w powietrzu drobnych owadów, co miało umożliwić kontrolowanie pojawiania się i migracji szkodników roślin.