agrolotnictwo • gaszenie pożarów

Zawodowi strażacy chwalą sobie udział samolotów w walce z pożarami lasów. Ich wielką zaletą jest bowiem niezależność od warunków terenowych. […] Poza tym mogą one transportować znaczne ilości środków gaśniczych.

Jerzy Popow*

Gaszenie pożarów

Gaszenie pożarów leśnych przy użyciu samolotów i śmigłowców jest częścią działań gaśniczych służb naziemnych. Samoloty lub śmigłowce w czasie sezonu gaśniczego grupowane są w bazach terenowych zlokalizowanych przy większych kompleksach leśnych. Stąd prowadzone są loty patrolowe i gaśnicze dla wykrycia pożarów i szybkiej akcji zrzutów na pożar w zarodku.

Podczas lotów gaśniczych wykonywane są:

  • zrzuty izolujące dokonywane przed frontem i na bokach pożaru dla utrudnienia jego rozprzestrzeniania się,
  • zrzuty bezpośrednie na pożar,
  • zrzuty dogaszające dla zapobieżenia wtórnym zapaleniom.
Zrzuty wykonywane są z lotu równoległego do linii ognia z wysokości 15–20 m. Naloty wykonywane są zwykle grupą minimum 3 samolotów jeden za drugim.

Do zrzutów jako środki gaśnicze stosuje się wodę z dodatkami piany i zwilżaczy. Pilot ma możliwość ustalenia proporcji dodatków w czasie lotu w zależności od potrzeb. Stosowane są następujące rodzaje zrzutów:

  • bomby wodne – charakteryzujące się dużą siłą uderzenia, stosowane przy zrzutach bezpośrednich. Woda pokrywa teren o wymiarach około 50x15 m;
  • smużenie – stosowane przy wykonywaniu pasów izolacyjnych o szerokości 10–15 m stosowane na terenach otwartych,
  • zrzut piany – charakteryzuje się dłuższym czasem opadania. Stosowany głównie do wykonywania pasów izolacyjnych na korony drzew lub pokrywę gleby.

Napełnianie wodą zbiorników samolotów odbywa się na lądowisku ze zbiorników naziemnych. Duże wodnosamoloty gaśnicze mogą napełniać zbiorniki podczas ślizgu na dużych otwartych zbiornikach wodnych. W odróżnieniu od samolotów śmigłowce lepiej sprawdzają się przy likwidacji pożarów w zarodku oraz w trakcie działań na ograniczonej powierzchni, gdzie wymagana jest duża precyzja zrzutu. Mogą również przewozić ekipy strażaków, szczególnie w trudno dostępnym terenie. Śmigłowce używają podwieszanego na linie zasobnika na wodę, który może być napełniany w zawisie z naturalnych otwartych zbiorników wodnych.