agrolotnictwo • WSK An-2R

WSK An-2R

1G 156-25 • SP-WMK

rok produkcji1974

wymiary

rozpiętość18,18 m
długość12,40 m
wysokość4,10 m
powierzchnia nośna71,53 m2

masy

własna3460 kg
startowa5500 kg

osiągi

prędkość przelotowa180–200 km/h
prędkość robocza150–160 km/h
prędkość maksymalnax km/h
pułap4400 m
zasięg1200 km
rozbieg/dobieg200/200 m
szerokość robocza opryskówok. 35 m
szerokość robocza nawożeniaok. 20 m

napęd

9-cylindrowy gwiazdowy chło­dzony powietrzem silnik tło­ko­wy Asz-62IR o mocy 600 KM (441 kW) z przestawialnym me­talowym śmigłem 4-łopatowym AW-2 o średnicy 3,6 m

Czasami śmiałem się, że latam na maszynie rolniczej i to bardzo uniwersalnej. Antonow w wersji rolniczej spełniał bowiem wiele funkcji – nie mógł tylko orać.

Stefan Weker*

An-2 jest samolotem wielozadaniowym zaprojektowanym w biurze konstrukcyjnym Olega Antonowa. Prototyp oblatano w 1947 r. Pro­du­kowany seryjnie w ZSRR, Chinach i Polsce – w WSK Mielec w la­tach 1960–2002. Wyprodukowano go tu w ilości 11954 szt. Naj­licz­niejsza była wersja rolnicza (7880 szt., łącznie z produkowanymi w ZSRR i Chinach jest najliczniejszym typem samolotu rolniczego na świe­cie). Głównym odbiorcą produkowanych w Polsce An-2 był ZSRR (10628 szt.), a 464 szt. użytkowano w Polsce.

An-2 jest szczególnie przydatny do pracy w trudnych warunkach po­lo­wych. Konstrukcja jest mocna – projektowana była i sprawdzana w eks­tre­mal­nych warunkach dodatnich i ujemnych temperatur. Duża ła­dow­ność i objętość kadłuba umożliwia przewożenie zapasowych sil­ników i części zamiennych oraz członków ekip. Wadą jest brak in­sta­lacji przeciwoblodzeniowej. Mocne podwozie, duże opony oraz me­chanizacja skrzydła umożliwiają krótkie starty i lądowania nawet na nierównych lądowiskach roboczych.

Konstrukcja

An-2 jest jednosilnikowym dwupłatem konstrukcji metalowej ze sta­łym podwoziem klasycznym. Skrzydła i usterzenie kryte są płótnem. Skrzydła górne posiadają automatyczne sloty, a oba skrzydła – kla­py do lądowania. Metalowe zbiorniki paliwa o łącznej pojemności 1200 l znajdują się w górnych skrzydłach. Kadłub w części środ­ko­wej ma przestrzeń ładunkową, gdzie w wersji rolniczej umieszczony jest zbiornik na chemikalia. Drzwi do kadłuba są podwójne; mniejsze dla załogi i pasażerów a większe, otwierane na zewnątrz, służą do ła­do­wania towarów. Kabina ma podwójny układ sterowania. Koła moż­na zastapić nartami lub zabudować pływaki w wersji wodnej.

Zespół napędowy stanowi silnik gwiazdowy, 9-cylindrowy, Asz-62IR o mocy 1000 KM (736 kW) oraz przestawialne metalowe śmigło AW-2 o średnicy 3,6 m.

Aparatura agrolotnicza

Podstawowym wspólnym zespołem aparatury rolniczej jest zbiornik na chemikalia. Wykonany jest z laminatu epoksydowego zbrojonego włóknem szklanym i posiada pojemność 1350 l. W wersji do na­wo­zów sypkich do gardzieli zbiornika mocowano pod samolotem roz­sie­wacz tunelowy, a nad zbiornikiem 2 kanały zasypowe do ła­do­wa­nia nawozów oraz wiatrakowy napęd mieszadła znajdującego się w zbiorniku. W wersji do oprysków cie­czo­wych do gardzieli zbiornika montowany jest zespół pompujący wyposażony w odśrodkową pompę na­pę­dza­ną wiatrakiem oraz zawory uruchamiane pneumatycznie sterujące podawaniem cieczy do rur opryskowych, za­wie­szonych pod kadłubem i dolnym skrzydłem. Na rurach można instalować 96 dysz rozpylających róż­nych typów i rozmiarów. Do oprysków drobnokroplistych (ULV) pod skrzydłami na wysięgnikach montowane są rury z opryskiwaczami obrotowymi tzw. atomizerami.

Eksponat

Samolot o znakach SP-WMK wyprodukowany w 1974 r. wylatał 7465 godz. w Polsce, Iranie, Egipcie, Tu­nezji, NRD i Słowacji. Został przekazany jako dar Zakładu Usług Agrolotniczych w Mielcu i wyremontowany przez je­go byłych pracowników pod pod kierownictwem Andrzeja Brzostowskiego. Obok samolotu można obejrzeć wyposażenie do rozsiewania materiałów sypkich.An-2 podczas prac agrolotniczych