agrolotnictwo • WSK Mi-2R

WSK Mi-2R

512617092 • SP-SAR

rok produkcji1972

wymiary

średnica wirnika14,50 m
długość17,42 m
długość kadłuba11,94 m
wysokość3,75 m

masy

własna2410 kg
startowa3550 kg

osiągi

prędkość maksymalna210 km/h
pułap4000 m
zasięg800 km
szerokość oprysków30 m
szerokość nawożenia28 m

napęd

dwa silniki turbowałowe GTD-350 o mocy 405 KM (298 kW) każdy napędzające 3-łopatowy metalowy wirnik

Patrząc na parametry operacyjne […] dla tego śmigłowca […], wykonanie po­nad 550 kilo­metrowego przelotu nad otwartym mo­rzem z He­rak­lionu na wys­pie Kreta do Aleksandrii wydaje się być nie­moż­liwym, a jednak zos­tało przez pilotów i mechaników ZEUŚ‑a wykonane.

Ryszard Kosioł*

Pod koniec lat 50-tych w biurze Michaiła Mila w ZSRR rozpoczęto pra­ce nad następcą śmigłowca Mi-1. Nowy śmigłowiec miał prze­wo­zić 8 ludzi i być napędzany silnikiem turbinowym. W biurze kons­truk­cyj­nym Klimowa rozpoczęto prace nad silnikiem GTD-350, wzo­ro­wa­nym na amerykańskim Allison 250. Prototyp śmigłowca W-2, na­pę­dzanego dwoma silnikami GTD-350, oblatano w 1961. W 1963 wszedł do produkcji pod nazwą Mi-2. W 1964 przekazano produkcję licencyjną śmigłowca i silnika do Polski. Pierwsze seryjne eg­zem­pla­rze wyprodukowano w 1965.

Ogółem powstało ok. 5450 egzemplarzy śmigłowców Mi-2 różnych wer­sji, w tym 350 szt. rolniczych. W lotnictwie cywilnym Mi-2 są w dalszym ciągu eksploatowane jako pasażerskie, sanitarne i pat­ro­lo­we. Latają też w lotnictwie policji i straży granicznej. Powstały licz­ne wersje wojskowe Mi-2: transportowo-sanitarna, pa­sa­żerska, szkolna, ratownicza, szturmowa i do stawiania zasłon dymnych i rozpoznania skażeń. Wersję rolniczą oblatano w 1968 r. W Polsce Mi-2R były wykorzystywane przez Zakład Eksploatacji Usług Śmigłowcowych PZL Świdnik, a potem w Lotniczym Przed­się­biorstwie Usługowym „Heliseco” w Świdniku.

Konstrukcja

Mi-2 jest wielozadaniowym śmigłowcem konstrukcji metalowej. Po­sia­da stałe podwozie z kółkiem przednim i metalowy 3-łopatowy wir­nik główny. Kabina mieści pilota i operatora oraz 8 pasażerów lub 700 kg ładunku. Zespół napędowy stanowią 2 silniki turbinowe GTD-350 o mocy 405 KM (298 kW) każdy, produkowane w WSK PZL-Rzeszów.

Aparatura agrolotnicza

W wersji rolniczej na zewnątrz kadłuba montowane są 2 laminatowe zbiorniki na chemikalia o pojemności 600 l każdy. Do kadłuba montowane są kratownice dla zawieszania rur opryskowych i atomizerów (dla op­rysków drobnokroplistych). Pompy do chemikaliów oraz atomizery napędzane są silnikami elektrycznymi. W wersji do wysiewania nawozów sypkich stosowane są alternatywnie:

  • tunele pneumatyczne mocowane do gardzieli zbiorników, w których przepływ powietrza wymuszają elektrycznie napędzane wentylatory;
  • mechaniczne odśrodkowe rozsiewacze tarczowe z napędem elektrycznym, mocowane do gardzieli zbiorników.

Eksponat

Prezentowany śmigłowiec jest wyposażony w zbiorniki i aparaturę do rozpylania chemikaliów sypkich. Został przekazany przez „Heliseco” jako dar dla MLP w Krakowie dnia 10.06.2008 r. Wyprodukowany w 1972 r., wylatał 2823 godzin. Wykonywał zabiegi agrolotnicze w Polsce oraz w Egipcie, Iraku i Nigerii.Węgierski Mi-2 „w akcji”:
opryskiwanie pola słoneczników