agrolotnictwo • eksport

Eksport

PZL M-18A Dromader VH-NIJ

PZL M-18A Dromader VH-NIJ

Gaśniczy Dromader na antypodach – Busselton, Australia Zachodnia, 2004 r. • CC-BY-SA 3.0 Nachoman-au via WC

Eksport usług agrolotniczych

Usługi agrolotnicze cechują się sezonowością związaną z cyklem rozwoju roślin oraz występowania szkodników. W Polsce okresami martwymi była zima i letni okres zbiorów. Rozwijające się firmy agrolotnicze zaczęły więc poszukiwać zatrudnienia dla swoich załóg i sprzętu lotniczego w tych martwych okresach. Takim miejscem okazały się kraje arabskie, które stanowiły największy rynek dla polskich usług agrolotniczych od połowy lat 60 XX w. Wiele krajów tego rejonu odzyskało niepodległość i zabiegało o zwiększenie produkcji rolniczej, zarówno na potrzeby eksportu, jak dla wyżywienia własnej ludności. Występujące tam duże obszary upraw bawełny w okresie, gdy istniało na nią duże zapotrzebowanie i gdy była głównym towarem eksportowym, jak np. w Egipcie i Sudanie, oraz zwiększające się uprawy zbóż, wymagały użycia zwiększonej ilości sprzętu lotniczego. Lokalne firmy agrolotnicze jeszcze nie istniały lub nie posiadały odpowiedniej ilości sprzętu i personelu.

W Polsce w tym okresie rozpoczęła się produkcja seryjna kilku typów samolotów i śmigłowców rolniczych i istniała znaczna ilość przeszkolonego personelu latającego. Występujące okresowo w tych krajach inwazje szarańczy i ptaszków z rodzaju Quelea wymagały szybkiego użycia dodatkowych samolotów, a polskie firmy posiadały w kraju sprzęt i personel i można go było szybko wprowadzić do pracy. Ponadto nasze samoloty An‑2 posiadające duży zasięg i możliwość samodzielnego operowania w trudnych warunkach terenowych dawały przewagę nad małymi samolotami produkcji zachodniej. Za prace za granicą nasze załogi otrzymywały wynagrodzenie w dewizach (wymienialnych walutach państw kapitalistycznych), jednak było ono znacznie niższe niż dla załóg z krajów zachodnich. Podobnie wymagania odnośnie warunków bytowych naszych załóg nie były wygórowane – co stwarzało dużą atrakcyjność cenową naszych kontraktów.

Polskie firmy agrolotnicze w tym czasie związane były organizacyjnie z wytwórniami lotniczymi (WSK Mielec, WSK Okęcie, WSK Świdnik), co znakomicie ułatwiało szybkie pozyskiwanie nowego sprzętu, części zamiennych, remontów i personelu serwisowego. Dawało to dużą przewagę nad niewielkimi firmami lokalnymi. Te elementy sprzyjały więc w uzyskiwaniu kontraktów zagranicznych.

W większości tych krajów występowaliśmy jako podwykonawcy lokalnych firm w sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania na pracę. Firmy te zapewniały dostawę paliw i utrzymywały kontakt z właścicielami upraw. Natomiast w Sudanie i Egipcie pracowano samodzielnie w oparciu jedynie o lokalnych agentów dla spełnienia wymagań przetargowych. Całe zaopatrzenie w paliwa, transport i obsługa finansowa były po stronie polskiej.

Zgodnie z istniejącymi wtedy zasadami przedsiębiorstwa agrolotnicze jako główny wykonawca usług mogły zawierać kontrakty zagraniczne tylko poprzez centrale handlu zagranicznego. Dla agrolotnictwa i przemysłu lotniczego taką centralą był Motoimport a następnie PHZ Pezetel. Przy realizacji usług zagranicznych konieczne było uzyskiwanie wiz i zgód dyplomatycznych na przelot przez terytoria krajów leżących na trasie przelotu, pozwoleń na prace samolotów oraz załóg w kraju realizacji usług, odpraw celnych czy zapewnienie środków finansowych na przebazowanie i uruchomienie kontraktu, a później ściąganie należności za prace. Te sprawy załatwiał właśnie Pezetel. Po zmianach ustrojowych po 1989 r. przedsiębiorstwa mogły już prowadzić ten zakres prac samodzielnie. Sprawy przygotowania sprzętu i załóg leżały w gestii głównego wykonawcy. Podczas trwania kontraktu, z uwagi na zagrożenia zdrowotne i wypadkowe, w składach ekip przebywali polscy lekarze oraz przedstawiciele nadzoru lotniczego.

W 1969 r. przedsiębiorstwa krajów RWPG zawarły tzw. „porozumienie bukareszteńskie”, które miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie technicznym, operacyjnym, szkolenia i bezpieczeństwa lotów oraz świadczenie wzajemnej pomocy w momentach spiętrzeń prac. Większość z tych krajów używała do prac agrolotniczych sprzętu polskiej produkcji. W ramach tej współpracy polskie samoloty i śmigłowce wielokrotnie pracowały w tych krajach. Podobnie w sytuacjach większego zapotrzebowania na sprzęt w krajach „dewizowych” kontraktowano samoloty z krajów RWPG do prac w Polsce. Można tu podkreślić, że tylko Polska i częściowo Bułgaria prowadziła usługi w krajach dewizowych.

Kraje, gdzie wykonywano usługi agrolotnicze

eksport usług

  • usługi wykonywane samolotami: Algieria, Arabia Saudyjska, Austria, Bułgaria, Chile, Czechosłowacja, Egipt, Etiopia, Finlandia, Hiszpania, Iran, Libia, Mali, Nigeria, Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD), Pakistan, Portugalia, Sudan, Syria, Tunezja, Węgry (21 krajów);
  • usługi wykonywane śmigłowcami: Czechy, Egipt, Hiszpania, Iran, Kamerun, Libia, Mali, Nigeria, NRD, Portugalia, Sudan, Węgry (12 krajów);
  • łącznie: 22 kraje.

l.p. kraj okres pracy rodzaje prac typy statków powietrznych uwagi
1 ALGIERIA 1974, 1975, 1988, 1989, 2004, 2005 opryski pszenicy, zwalczanie szarańczy An‑2, M-18, PZL‑106  
2 ARABIA SAUDYJSKA 1998, 1999 opryski palm, zwalczanie szarańczy, komarów PZL‑106BT  
3 AUSTRIA 1966–1970 nawożenie, opryski PZL‑101  
4 BUŁGARIA 1956, 1964 opylanie lasów CSS‑13, PZL‑101  
5 CHILE 1999–2005 zwalczanie pożarów w lasach M-18  
6 CZECHOSŁOWACJA 1984, 1986–1991 nawożenie płynne, opryski An‑2, Mi‑2  
7 EGIPT 1967–1991 opryski bawełny, pszenicy, palm, ryżu PZL‑101, PZL‑106, An‑2 własna baza
remontowa
1975–1985,
1990–1995
zwalczanie hiacyntów, szarańczy, komarów Mi‑2
8 ETIOPIA 1973–1988 opryski bawełny, pszenicy, dostawy żywności (ONZ) An‑2, PZL‑106AS  
9 FINLANDIA 1962 nawożenie pól i lasów PZL‑101  
10 HISZPANIA 1988–1990 zwalczanie pożarów, szkolenie pilotów M-18  
1989 – obecnie zwalczanie pożarów leśnych Mi‑2, W‑3  
11 IRAN 1985–2005 opryski pszenicy, bawełny, palm, szkolenie pilotów, obsługa irańskich samolotów M-18 An‑2, PZL‑106BT  
1973, 1977 Mi‑2  
12 KAMERUN 1980 zwalczanie szarańczy Mi‑2  
13 LIBIA 1968, 1969, 1973–1975 nawożenie, opryski palm, sianie traw, stabilizacja piasków PZL‑101, An‑2, Mi‑2  
14 MALI 1986, 1987, 1990–1993 zwalczanie szarańczy, transport towarów An‑2, L‑410, Mi‑2  
15 NIGERIA 1977–1979 herbicydy, opryski trzciny cukrowej, zwalczanie szarańczy, ptaków An‑2, Mi‑2  
16 NRD 1973–1976, 1980, 1985–1990 nawożenie An‑2, PZL‑106B, Mi‑2  
1984 zwalczanie mniszki brudnicy w lasach 45 samolotów
17 PAKISTAN 1976 opryski bawełny An‑2  
18 PORTUGALIA 1987, 1989, 1993–1995, 1999–2010 zwalczanie pożarów leśnych M-18  
1989, 1990, 1996, 1997 Mi‑2, W‑3  
19 SUDAN 1967–2009 opryski bawełny, pszenicy, słoneczników, trzciny cukrowej; zwalczanie hiacyntów, szarańczy, ptaków, komarów PZL‑101, PZL106A, B, AS, BS, BT, An‑2 własna baza remontowa samolotów, sprzętu naziemnego i magazyny paliw i części zamiennych
nalot razem 194'000 godz., opryskano 19 mln ha
1977, 1978 Mi‑2
20 SYRIA 1980, 1981, 1984 opryski pszenicy An‑2, PZL‑106AS, M‑18  
21 TUNEZJA 1964, 1975, 1976, 1979, 1980, 1983 opryski zbóż i cytrusów PZL‑101, An‑2  
22 WĘGRY 1979, 1980, 1987, 1988 nawożenie An‑2, PZL‑106  

Kraje, gdzie eksportowano polskie samoloty rolnicze

eksport sprzętu

  • M-18: Argentyna, Australia, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, Czechosłowacja, Grecja, Hiszpania, Iran, Jugosławia, Kanada, Kuba, Maroko, Nikaragua, NRD, Portugalia, Suazi, Trynidad i Tobago, Turcja, USA, Wenezuela, Węgry, Włochy (24 kraje);
  • An‑2: Brazylia, Bułgaria, Czechosłowacja, Francja, Holandia, Irak, Jugosławia, Kolumbia, Korea Pn., Kuba, Mongolia, Nikaragua, NRD, Rumunia, Turcja, Wenezuela, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, ZSRR (20 krajów);
  • PZL‑101: Austria, Bułgaria, Finlandia, Hiszpania, Indie, Turcja, Wenezuela, Węgry, Wietnam, ZSRR (10 krajów);
  • PZL‑106: Argentyna, Brazylia, Czechosłowacja, Egipt, Ekwador, Erytrea, Hiszpania, Nikaragua, NRD, RPA, Węgry (11 krajów);
  • łącznie: 41 krajów.