agrolotnictwo • źródła cytatów

Źródła cytatów

 • start: Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej na Powszechnej Wystawie Krajowej, „Lot Polski” 1929, nr 7, s. 2–4.

Agrolotnictwo na świecie

 • potrzeba: Alfred Zimmermann, Kaiserliches Patentamt. Patentschrift Nr 247028. Strona internetowa DEPATISnet
 • początki: Jadwiga Pitulanka, Samolot na usługach zwalczania szkodników, Kraków 1936, brak paginacji stron
 • rozkwit: Robert Rowiński, Historia stosowania zabiegów agrolotniczych w leśnictwie, w: Barbara Głowacka (red.), Zabiegi agrolotnicze w ochronie lasu, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2009, s. 14
 • wojna: Kim Coleman, A History of Chemical Warfare, Palgrave-Macmillan, Houndmills-New York 2005, p. 90–91
 • problemy: Wojciech Sobociński, Wielkie trucie, „Las Polski” 19/2005, s. 26
 • przyszłość: Robert Rowiński, Zalety i wady zabiegów agrolotniczych, w: Barbara Głowacka (red.), Zabiegi agrolotnicze w ochronie lasu, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2009, s. 37

Agrolotnictwo w Polsce

 • początki: A. Zdankiewicz, za: Jadwiga Pitulanka, Samolot na usługach zwalczania szkodników, Kraków 1936, brak paginacji stron
 • po wojnie: F. Borodzik, H. Kamiński, J. Krężałek, Lotnictwo gospodarcze, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1969, s. 14
 • przemysł: Uratujmy unikatowy zbiór, motoszybowce.pl nr 2/2012, s. 10
 • rozkwit: Lesław Karst, Polskie skrzydła nad Sudanem. 40 lat usług agrolotniczych, ZP Grupa Sp. z o.o., Piekary Śląskie 2008, s. 5
 • schyłek: Lesław Karst, Polskie skrzydła nad Sudanem. 40 lat usług agrolotniczych, ZP Grupa Sp. z o.o., Piekary Śląskie 2008, s. 14
 • perspektywy: F. Borodzik, H. Kamiński, J. Krężałek, Lotnictwo gospodarcze, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1969, s. 18–19
 • pamięć: Bernard Wolny, Ósma plaga, w: Lesław Karst (red.), Wspomnienia agrolotników, Historyczna, Warszawa 2011, s. 225

Maszyny

 • wymagania: A. Zdankiewicz, za: Jadwiga Pitulanka, Samolot na usługach zwalczania szkodników, Kraków 1936, brak paginacji stron.
 • I generacja: F. Borodzik, H. Kamiński, J. Krężałek, Lotnictwo gospodarcze, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1969, s. 164
 • II generacja: F. Borodzik, H. Kamiński, J. Krężałek, Lotnictwo gospodarcze, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1969, s. 5
 • wiropłaty: Stanisław Wielgus, Wspomnienia agrolotnika. „Polska Technika Lotnicza. Materiały historyczne” 50 (3/2009), s. 10
 • aparatura: Robert Rowiński, Statki powietrzne stosowane w zabiegach agrolotniczych, w: Barbara Głowacka (red.), Zabiegi agrolotnicze w ochronie lasu, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2009, s. 19

Prace

 • załogi: Kazimierz Witek, Ludzie z buszu, w: Lesław Karst (red.), Wspomnienia agrolotników, Historyczna, Warszawa 2011, s. 46
 • zakres: Jadwiga Pitulanka, Samolot na usługach zwalczania szkodników, Kraków 1936, brak paginacji stron
 • cykl roboczy: F. Borodzik, H. Kamiński, J. Krężałek, Lotnictwo gospodarcze, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1969, s. 268
 • gaszenie pożarów: Jerzy Popow, Antek – kameleon, „Miniatury lotnicze”, KAW, Rzeszów 1985, s. 78

Ekspozycja

 • PZL-101 Gawron: Józef Wójtowicz, Urlop w agrolotnictwie. Strona internetowa http://stara.gorpol.pl/galeria/urlop-alot.htm, dostęp: 21 marca 2013
 • An-2R: Stefan Weker, Przygoda z Etiopią, w: Lesław Karst (red.), Wspomnienia agrolotników, Historyczna, Warszawa 2011, s. 151
 • WSK Mi-2R: Ryszard Kosioł, Czajniki w służbie rolnictwa, w: Lesław Karst (red.), Wspomnienia agrolotników, Historyczna, Warszawa 2011, s. 43
 • PZL-106 Kruk: Andrzej Kardymowicz, Mocny punkt Kruka – kabina pilota, „Polska technika lotnicza. Materiały historyczne” nr 4/2004, s. 12
 • PZL-106AR Kruk: Andrzej Kardymowicz, Mocny punkt Kruka – kabina pilota, „Polska technika lotnicza. Materiały historyczne” nr 4/2004, s. 14
 • PZL M-15 Belphegor: Jerzy Zięborak, Uwagi pilota, „Polska technika lotnicza. Materiały historyczne” nr 14 (9/2004), s. 14
 • inne: Leszek Kostecki, Wspomnienia z lat 1975–1978, w: Karolewo wczoraj i dziś. Jubileusz pięćdziesięciolecia szkoły, Karolewo 1997, brak paginacji stron