agrolotnictwo • początki
agrolotnictwo na świecie

potrzebapoczątkirozkwitwojnaproblemyprzyszłośćkalendarium

W szeregu genialnych wynalazków ostatniej epoki, samolot zajął jedno z pierwszych miejsc,
a granice możności stosowania go jako czynnika rozwoju kultury nie są jeszcze osiągnięte.

Jadwiga Pitulanka*

Początki

Autorstwo pomysłu zastosowania samolotu do rozprzestrzeniania środków chemicznych przypisuje się niemieckiemu nadleśniczemu Alfredowi Zimmermannowi, który w 1911 r. wystąpił o patent na tę metodę. Jednak już wcześniej zanotowano przypadek wykonywania prac rolniczych z powietrza: w 1906 r. w Nowej Zelandii dokonano wysiewu zrzucając ziarno z balonu na ogrzane powietrze. Użycie do prac agrolotniczych maszyny latającej cięższej od powietrza (aerodyny) nastąpiło w Reno w USA na przełomie 1918/1919 r. Jako pierwszy przypadek rozpylania pestycydów z samolotu podaje się opylanie drzew katalpy w Ohio w sierpniu 1921 r., co nastąpiło z inicjatywy rządu i armii Stanów Zjednoczonych. Samolotem, którego użyto, był Curtiss JN-6.

W ciągu następnych dwóch dekad stopniowo rozszerzało się zastosowanie samolotu w rolnictwie. W 1922 r. podjęto próby oprysków z samolotu w ZSRR, a kilka lat później użyto na dużą skalę samolotów U-1 (Avro 504) do zwalczania szarańczy na północnym Kaukazie. Szarańczę zwalczano z powietrza także na Filipinach w 1924 r. W latach 30. w ZSRR używano lotnictwa także do siewu. W latach 20. samoloty do zwalczania szkodników wykorzystano też w Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Francji, w Nowej Zelandii podjęto natomiast próby rozrzucania z samolotu nawozów sztucznych. Zaczęto także wykorzystywać samoloty do gaszenia pożarów lasów.

W wyniku obiecujących prób powstały pierwsze zorganizowane przedsiębiorstwa agrolotnicze. Już pierwsza próba podjęta w USA została przeprowadzona przez publiczną instytucję stanową we współpracy z wojskiem. W 1923 r. pod wpływem doświadczeń z Ohio utworzono pierwszą prywatną firmę agrolotniczą – Huff Daland Dusters. Firma ta z czasem rozszerzyła zakres usług o transport poczty i pasażerów; początkowo nie dysponowano osobnymi samolotami pasażerskimi, a miejsce dla 1 pasażera umieszczano w… zbiorniku na chemikalia. Tak wyglądały skromne początki jednych z największych amerykańskich linii lotniczych – Delta Air Lines. W ZSRR pierwsze przedsiębiorstwo agrolotnicze powołano w 1930 r., później włączono je w struktury Aerofłotu.